ON-LINE STAV RECYKLACE
ON-LINE STAV RECYKLACE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ks
0
0
0
0
0
0
0
0
0
kg
Ušetřili jsme stromů
Zpracovaného odpadu

Politika společnosti

Politika společnosti MELECKY a.s.

Politika integrovaného systému společnosti MELECKY a.s.

Firma MELECKY a.s. je na trhu od roku 2002 a její hlavní činností je výroba voštin a výrobků z nich. Představenstvo společnosti stanovilo základní záměry politiky kvality takto:

Kvalita produktu společnosti má prvořadý význam pro existenci a naplňování strategie společnosti. Z toho vyplývá, že dlouhodobá a systematická péče o kvalitu poskytovaných výrobků a služeb, která jde v ruku v ruce s péčí o životní prostředí a zdraví zaměstnanců, je základní nástroj k uspokojování požadavků zákazníků.

Předcházet vzniku nedostatků a nekvality ve všech činnostech společnosti.

Kvalitu brát jako prostředek k lepším ekonomickým výsledkům společnosti.

Dobré jméno výrobku se těžko získává, snadno udržuje a velmi lehce ztrácí.

Chybám nelze nikdy zcela zabránit, jejich opakování ano.

Pokračovat ve zvýšení podílu zakázek pro strategické zákazníky.

Společnost MELECKY a.s. se zavazuje k neustálému zlepšování a k plnění legislativních a jiných požadavků v oblasti kvalit, životního prostředí a bezpečnosti ochrany zdraví.